^ Ir arriba

Teleasistencia

Teleasistencia

A Teleasistencia domiciliaria é un servizo de atención telefónica ininterrumpida cun equipamento de comunicacións e informática especificos. O sistema consta dunha unidade de alarma que leva a persoa, un terminal telefónico e unha central informatizada, receptora de chamadas situada no Centro de Atención. Permite os usuarios/as ante calquera situación de emerxencia e con tan só premer un botón, comunicarse coa central, atendida por persoal especializado , para dar resposta a situación comunicada.

E requisito imprescindible para poder ser usuario dispoñer de liña telefónica.

  • Convenio de Colaboración entre a Deputación de Pontevedra, a través dos servizo soicais e promoción do emprego e o Concello de Gondomar para coordinar o cofinanciamento e desenvolvemento dun programa de teleasistencia domiciliaria. Asiando en data 22/05/2013