^ Ir arriba

Recoñecemento de Discapacidade

Recoñecemento de Discapacidade

O obxeto é o regulamento do recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade dunha persoa. Persoas de calquera idade españois, nacionais de países comunitarios e estranxeiros que se encontren en posesión da correspondente autorización administrativa de residencia.

Requisito: Ter unha discapacidade física, psíquica ou sensorial, ou padecer unha enfermidade incapacitante ou crónica grave.