^ Ir arriba

Axudas de Emerxencia Social Municipal

Axudas de Emerxencia Social Municipal

O obxecto destas axudas é o otorgamento dunha prestación de carácter económico ou en especie, urxente e extraordinaria, destinada a apaliar situacións carenciais e transitorias, imprevistas ou excepcionais, así como para previr o agravamento das mesmas. Están integradas por prestacións económicas ou en especie, orientadas a satisfacer necesidades pecuniarias valoradas dos individuos ou das familias a estimular a súa incorporación social e laboral.

Están dirixidas a persoas individuais ou unidades unifamiliais que carezan de medios e nas que concorren factores de risco, estando necesariamente, incardinadas nun procedemento de intervención social que conclúa nunha análise completa e detallada da situación individual e familiar.