^ Ir arriba

Acta de constitución do tribunal para unha bolsa de traballo de arquitecto/a.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL DE VALORACIÓN E DE MÉRITOS DO PORCEDEMENTO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE ARQUITECTO/A.

 

ACTA DE CONSTITUCION DO TRIBUNAL E DE VALORACION DE MERITOS DO PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA A FORMACION DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE ARQUITECTO A 1 1ACTA DE CONSTITUCION DO TRIBUNAL E DE VALORACION DE MERITOS DO PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA A FORMACION DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE ARQUITECTO A 2 1