^ Ir arriba

Normas específicas de igualdade

 Normas Específicas de Igualdade

  1. Lei Orgánica 3/2007, 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homesdocumentopdf
  2. Lei Orgánica 1/2004, 28 de decembro, Medidas de Protección Integral na Violencia de Xénerodocumentopdf
  3. Lei 27/2003, 31 de xullo, reguladora da Orde de Protección das vítimas de violencia domésticadocumentopdf
  4. Lei 11/2007, 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénerodocumentopdf
  5. Lei 7/2004, 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homesdocumentopdf
  6. Decreto 182/2004, 22 de xullo, polo que se regulan os centros de información ás mulleres e se establecen os requisitos para o seu recoñecemento e funcionamentodocumentopdf
  7. Lei 2/2007, 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galiciadocumentopdf