^ Ir arriba

Subvencións de concorrencia competitiva.

As concelleiras de Servizos sociais, Igualdade, Deporte e Cultura, Rocío Cambra e Nuria Lameiro recordan que os case 56 mil euros están destinados o fomento de actividades, a realización de obras e a inversión en material e suministros de asociacións e colectivos cuxo obxetivo sexa cultural, deportivo, social ou comunitario.

O prazo de presentación de solicitudes estará abierto ata o 26 de este mes. As persoas físicas poderán entregar a documentación necesaria, dispoñible para descargar na páxina Web do Concello de Gondomar , no Rexistro Xeral. Mentras que as persoas xurídicas, como asociacións, dende a entrada en vigor da lei 39/2015 deberán presentar a documentación de forma electrónica.

Os veciños de Gondomar contan con un punto de información no Concello para as dubidas que poidan surxir en relación coa tramitación de documentación a través da sede electrónica.

Documentación
Download this file (ANEXO I.- SOLICITUDE SUBVENCION.pdf)ANEXO I[Solicitude Subvención]
Download this file (ANEXO II.- CERTIFICACION DO ACORDO DE SOLICITUDE E DO NOMEAMENTO DE REPRESENTANTE (ENTIDADES XURIDICAS).pdf)ANEXO II[Certificación do acordo de solicitude e do nomeamento de representante para as relacións co Concello]
Download this file (ANEXO III.- CERTIFICACION DO ACORDO DE SOLICITUDE E DO NOMEAMENTO DE REPRESENTANTE (ENTIDADES SEN PERSONALIDADE XURIDICA).pdf)ANEXO III[Para as agrupacións de persoas físicas sen personalidade xurídica]
Download this file (ANEXO IV.- DECLARACION DEBEDAS ADMINISTRACIONS PUBLICAS.pdf)ANEXO IV[Declaracións débedas administracións públicas]
Download this file (ANEXO V.- DECLARACION ARTIGO 13 LEI XERAL SUBVENCIONS.pdf)ANEXO V[Declaración artigo 13 Lei Xeral Subvención]
Download this file (ANEXO VI.- DECLARACION DE DOCUMENTACION QUE FIGURA EN PODER DO CONCELLO.pdf)ANEXO VI[Declaración de que a documentación figura no Concello]
Download this file (ANEXO VII.- MEMORIA EXPLICATIVA.pdf)ANEXO VII[Memoria explicativa]
Download this file (ANEXO VIII.- ORZAMENTO.pdf)ANEXO VIII[Orzamento]
Download this file (ANEXO IX.- CONTA XUSTIFICATIVA.pdf)ANEXO IX[Conta xustificativa]
Download this file (BASES E CONVOCATORIA CULTURA.pdf)BASES CULTURA[Bases e convocatoria cultura]
Download this file (BASES E CONVOCATORIA DEPORTE.pdf)BASES DEPORTES[Bases e convocatoria deportes]
Download this file (BASES E CONVOCATORIA FIN SOCIAL.pdf)BASES FIN SOCIAL[Bases e convocatoria Fin Social]