^ Ir arriba

Modelos de Solicitude

Modelos de Solicitude

Esta sección recolle todos os modelos de solicitude dispoñibles no Concello de Gondomar. Todos estes documentos están en formato PDF e pode cubrilos comodamente desde o seu dispositivo para a súa posterior impresión.

Como Facelo: 

Presencialmente:
 
Debe cubrir e imprimir o impreso de solicitude e presentalo, xunto coa documentación requirida, no Rexistro Xeral do Concello.
 
Por correo:
 
Debe cubrir e imprimir o impreso de solicitude, e enviala, xunto coa documentación requirida ao Rexistro Xeral do Concello.

As comunicacións previas e solicitudes de licenza de verbenas e festas populares deberán presentarse cun prazo de antelación de 15 días naturais á celebración da verbena ou festa no rexistro xeral do Concello

As comunicacións previas e autorizacións de tirada de fogos de artificio deberán presentarse cun prazo de antelación de 10 días naturais á celebración da verbena ou festa no rexistro xeral do Concello

 1. Instancia Xeraldocumento
 2. Solicitudes de licenza e comunicacións previas relativas a obras e actividades
  1. Impreso solicitude de información/consulta urbanística documento
  2. Impreso solicitude cédula urbanística documento
  3. Impreso solicitude aliñamento documento
  4. Impreso solicitude autorización ocupación dominio público documento
  5. Impreso solicitude autorización de terraza na vía pública documento
  6. Comunicación previa actividade documento
  7. Comunicación previa de obra documento
  8. Comunicación previa de cambio de titularidade de obra documento
  9. Comunicación previa de cambio de titularidade de actividade documento
  10. Impreso solicitude de comprobación (Art.19) documento
  11. Comunicación inicio de obra e comunicación da empresa contructora documento
  12. Comunicación cambio de empresa constructora documento
  13. Comunicación de finalización de obra documento
  14. Solicitude de licenza de actividade de espectáculo/actividade recreativa documento
  15. Designación de técnico documento
  16. Solicitude de licenza de obra documento
  17. Solicitude de parcelamento, segregación ou división de terrenos documento
  18. Solicitude de licenza de primeira ocupación documento
 3. Denuncia Limpeza de Parcelas e Outros Bens en mal estadodocumentopdf
 4. Denuncia Urbanísticadocumentopdf
 5. Reclamación Responsabilidade Patrimonialdocumento
 6. Solicitude Cambio de Domiciliodocumento
 7. Solicitude Celebración de Festexos Populares
  1. Solicitude de licenza de verbenas e festas populares con escenario móbil documento
  2. Comunicación previa de celebración de verbenas e festas populares sen escenario móbil documento
 8. Solicitude Celebración de Matrimoniodocumento
 9. Solicitude Empadronamentodocumento documento
 10. Solicitude Inscripción no Rexistro de Cans Non Perigososdocumentopdf
 11. Solicitude Inscripción no Rexistro de Cans Perigososdocumentopdf
 12. Solititude Ocupación Auditorio ou Casa da Culturadocumentopdf
 13. Solicitudes Relativas a Mercadosdocumento
 14. Solicitude para venda ambulante ou non sedentariadocumentopdf 
 15. Comunicacións previas e autorizacións relaticas ás tiradas de fogo de artificio
  1. Comunicación previa de ata 10kg de materia reglamentaria documento
  2. Comunicación previa de ata de 100kg de materia reglamentaria documento
  3. Autorización de máis de 100kg de materia reglamentaria documento
 16. Solicitude para fogueiras de San Xoan ou San Pedro documento
 17. Solicitude Uso e Utilización de Instalacións Municipaisdocumento
 18. Solicitude Vados-Entrada de Vehículosdocumento
 19. Solicitude Tarxeta de estacionamento para persoas con minusvalía documento
 20. Solicitude Tarxeta de armas de aire ou outro gas comprimido documento
 21. Solicitude de inscrición de animais de compañía  documento
 22. Solicitude de composteiro individual  documento
 23. Solicitude reitrada niño vespa velutina documento
 24. Solicitude Tosta de outonodocumento
 25. Modelo de Comunicación do Estado de mantemento do predio MA04 documento
 26. Modelo de Comunicación da titularidade dos predios MA05documento
 27. Modelo Solicitude Trampa Avespa Asiatica documento