^ Ir arriba

Procedemento selectivo, polo sistema de concurso-oposición, para a elaboración dunha Bolsa de Traballo para a prestación de servizos temporais como Profesor/a de Guitarra.

O prazo de presentación de instancias é do 12 ao 21 de marzo.