^ Ir arriba

Procedemento selectivo, polo sistema de concurso-oposición, para a elaboración dunha Bolsa de Traballo para a prestación de servizos temporais como Peón-Axudante de Servizos Varios.

O prazo de presentación de instancias é do 27 de novembro ao 7 de decembro.