^ Ir arriba

Procedemento selectivo, polo sistema de concurso-oposición, para a elaboración dunha Bolsa de Traballo para a prestación de servizos temporais como Axudante de Servizos Varios.

Convocatoria pública para a elaboración dunha Bolsa de traballo para a prestación de servizos temporais como AXUDANTE DE SERVIZOS VARIOS.

REQUISITOS: Especificados nas Bases da Convocatoria dispoñibles no Departamento de Rexistro do Concello.

PRAZO DE PRESENTACIÓN: Dez (10) días naturais contados a partir do seguinte á publicación do correspondente anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra, sen perxuízo da súa publicación no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web municipal.