^ Ir arriba

Procedemento selectivo para a contratación laboral temporal de tres auxiliares da Policía Local para a tempada de verán 2015

Convocatoria publica para a contratación laboral temporal, polo sistema de oposición, de tres (3) auxiliares da Policía Local, dada a necesidade de incrementar transitoriamente o cadro de persoal adscrito ao corpo da Policía Local deste Concello durante a tempada de verán do 2015. A contratación será en réxime temporal, baixo a modalidade de contrato eventual por circunstancias da producción, durante un prazo máximo de 6 meses.