^ Ir arriba

Procedemento selectivo para a contratación laboral temporal dun/ha profesor/a de violín

Nota: Prazo de presentación de instancias até o 20 de decembro

Anuncio

Bases e instancia

Listaxe provisional de admitidos/as e excluidos/as

Listaxe definitiva de admitidos/as e excluidos/as

Rectificación do erro advertido nas datas establecidas na resolución de alcaldía e o anuncio de data 16.01.2015 para a constitución do tribunal e a convocatoria para a realización do primeiro exercizo práctico

Cualificacións exercizo práctico

Proba docente e puntacións finais