^ Ir arriba

Procedemento selectivo para a contratación laboral temporal dun/ha profesor/a de piano e linguaxe musical

Nota: Prazo de presentación até o 8 de setembro

Convocatoria pública para a contratación laboral temporal, polo sistema de concurso-oposición, DUNHA PRAZA de PROFESOR DE PIANO para a sustitución transitoria do titular do posto de traballo.