^ Ir arriba

Procedemento selectivo para a contratación laboral temporal dunha praza de traballador/a social

Nota: 

Convocatoria pública para a contratación laboral temporal, polo sistema de oposición, DUNHA PRAZA de TRABALLADOR/A SOCIAL por un prazo de 12 meses, por mor da subvención concedida pola Secretaría Xeral de Familia e Benestar, da Consellería de Traballo e Benestar, destinada ao cofinanciamento da prestación de servizos sociais polas Corporacións Locais, en base ao Decreto 99/2012, do 16 de marzo. A contratación será en réxime laboral temporal, baixo a modalidade de contrato de obra ou servizo determinado.