^ Ir arriba

Proceso selectivo para 2 prazas de Funcionario de Carreira de Policia Local

Anuncio e bases para a provisión de dúas prazas de funcionario de carreira de Policia Local para o Concello de Gondomar correspondente as ofertas de emprego público dos anos 2011 e 2013.

Importante: As taxas deberán ser abonadas mediante ingreso bancario na conta de NovaGalicia Banco xa facilitada nas bases. NON se poderán abonar no propio Concello.