^ Ir arriba

Teléfonos de Mulleres

 Teléfonos de Mulleres

telefono016Servizo de información e asesoramento xurídico, telefónico e on-line, para mulleres vítimas da violencia de xénero, de ámbito nacional e servizo 24 horas e gratuíto.
telefono-muller-900-400-273
Servizo de información sobre cuestións xurídicas, psicolóxicas, laborais, educativas, recursos e servizos e violencia e axuda integral para mulleres e calquera outra información encamiñada á consecución da igualdade das mulleres que de forma individualizada o soliciten. Servizo 24 horas e gratuíto.