^ Ir arriba

Novas Comercio

Nova convocatoria municipal/provincial de subvencións en réxime de concorrencia non competitiva para os sectores que se viran afectados pola crise da COVID-19.

Nova convocatoria municipal/provincial de subvencións en réxime de concorrencia non competitiva para os sectores que se viran afectados pola crise da COVID-19.

Con carácter xeral, esta liña de axudas municipais/provinciais busca paliar en parte a perda de ingresos derivada dunha menor actividade durante a pandemia -dende 14 de marzo 2020 ata a actualidade- das pemes e autónomos con ata 10 persoas empregadas, apoiando así o mantemento da actividade económica e do emprego dos sectores afectados pola crise da COVID-19, como pode ser hostalaría,autotaxi, actividades culturais relacionadas cos espectáculos e a música, aloxamentos turísticos, parques de bolas para ocio infantil, pequeno comercio, ximnasios, ocio nocturno, axencias de viaxes, servizos fotográficos, formación/ensinanza non regrada, etc… derivada dunha menor actividade durante a pandemia, sufragando gastos correntes satisfeitos durante o período mencionado.

Estas axudas están cofinanciadas pola Deputación de Pontevedra

Máis Información:

BASES

ANEXO II