^ Ir arriba

novas

Thursday, 09 September 2021 18:25

Gondomar dota ao municipio do Regulamento do Programa Municipal de Acción de Voluntariado  

241697184_2910255445903665_1280107824248051593_n.jpg
O pleno deu luz verde ao regulamento que rexer· a acciÛn dos voluntarios e voluntarias en Gondomar, un texto que, entre outras cuestiÛns, incl˙e a creaciÛn dunha bolsa municipal de voluntariado con seguro e formaciÛn para os seus integrantes. A colaboraciÛn poderase desenvolver en diferentes proxectos como os sociais, sanitarios educativos ou ambientais, entre outros. 
 
 
O novo regulamento recolle os dereitos e deberes das persoas que queiran formar parte de actuaciÛns que se consideren dentro do ·mbito da acciÛn voluntaria, a realizaciÛn de acciÛns de interese xeral vinculadas coa acciÛn social e o benestar social, as de natureza sociosanitaria, de defensa dos dereitos humanos, da infancia, das persoas con discapacidade, da efectividade dos dereitos en condiciÛns de igualdade das mulleres, loita contra a pobreza, de cooperaciÛn ao desenvolvemento ou de defensa do Medio Ambiente, entre outras ·mbitos.
 
  ìO obxectivo È lograr un programa transversal para que calquera proposta que se expoÒa dende calquera concellarÌa, ou calquera idea que se nos propoÒa, pÛidase valorar e realizarî, explica o concelleiro de Voluntariado, Brais Misa, que lembra que ìeste regulamento quere sentar as bases necesarias e definitivas para ofrecer a m·xima seguridade xurÌdica dunha actividade que cada vez È m·is frecuente no municipioî.
 
Segundo o texto aprobado, pendente da s˙a publicaciÛn no BoletÌn Oficial da Provincia, poder·n formar parte do voluntariado as persoas maiores de idade, ou  menores a partir dos 12 ìque conten coa autorizaciÛn expresa dos proxenitores ou titores legaisî. En todos os casos valorarase que presenten o perfil adecuado para as tarefas que vaian desenvolver. 
 
Os aspirantes deber·n pasar unha entrevista de admisiÛn na que explicar os motivos polos que queren formar parte do programa de voluntariado municipal, e onde se lles informar· dos diferentes proxectos nos que se poden inscribir, os traballos que deber·n realizar, asÌ como os seus dereitos e obrigaciÛns.
 
Ademais gar·ntese a s˙a formaciÛn antes de iniciar o seu labor dentro do programa asÌ como un seguro durante o desempeÒo do seu traballo a favor da causa elixida. EstablÈcese tamÈn unha comisiÛn de seguimento que se reunir· unha vez ao ano para avaliar as actividades dos voluntarios e voluntarias, asÌ como o resultado das campaÒas nas que se est· traballando.