^ Ir arriba

O Centro Neural

O Centro Neural

O centro neural de Gondomar é produto dunha liña de axuda da convocatoria 1/2003 do programa PRODER II (programa de desenvolvemento rural da Unión Europea) dentro da medida de prestación de servizos ás emrpesas, promovido pola ADR (Asociación de Desenvolvemento Rural) da Mancomunidade da Area Intermunicipal de Vigo (MAIV).

A esta liña de axudas PRODER, preséntanse tódolos concellos que forman a MAIV, agás Vigo, e estes concellos compiten por 3 centros neurais cos seus respectivos sementeiros de empresas, finalmente a subvención foi outorgada na comarca do Val Miñor o proxecto que foi defendido por este municipio xa que resultou ser o que alcanzou a puntación máxima nos criterios de selección valorados polo proxecto: viavilidade, coherencia, calidade, caracterísiticas do promotor e impactos xerados. O financiamento outorgado foi ó 80% a posta en marcha do centro neural.

O centro concíbese como un elemento difusor da sociedade da información en ámbitos rurais de escala comarcal, o obxectivo base é que a poboación poda acceder de xeito doado as novas tecnoloxías da información, asi mesmo este tipo de centros pretende constituirse nun elemento de apoio nas accións de dinamización rural e no fomento do territorio e dos recursos locais.

O centro neural, inclue servizos de carácter gratuito, relacionados coas novas tecnoloxías da información e a comunicación e tamén de apoio a posta en marcha dos seus negocios aos/as emprendedores/as da comarca a través do sementeiro de emrpesas, así inclue:

     •Un cibercentro de acceso libre, con 18 postos con PCs completos, 2 deles totalmente adaptados para minisvalidos/as e unha impresora. O cibercentro garante un horario amplo de apertura para os/as usuarios/as incluindo sábados e domingos.

     •Unha sala multiusos con capacidade para 60 persoas e dotada de medios audiovisuais para desenvolver conferencias, videoconferencias, exposicions, seminarios e outros actos.

     •Un sementeiro de empresas, onde se auna espazo físico e servizos comúns especialmente de tipo telemático e informático para pequenos proxectos empresariais. Este sementeiro conta con 4 niños de empresa provistos de equipamento informático , mobiliario, fotocopiadora, fax, e outros servizos que poderán disfrutar durante un ano. Estes espazos tratan de facilitar ás persoas emprendedoras o arranque da súa iniciativa empresarial. Estas persoas tamén contan co apoio de persoal técnico para facer máis doado o seu lanzamento ó contorno empresarial.

     •Sala de reunions; o centro neural conta cunha sala de reunións para 12 persoas.

     •OUTROS ESPAZOS: almacén, oficina, recepción, almario de rede, etc. 

Outro aspecto destacable dentro deste proxecto é a existencia dunha rede wifi que vai a dar cobertura para navegar por internet, a unha boa extensión do municipio de Gondomar.

 

 Contacto Centro Neural

Dirección

Centro Neural 

As Cercas s/n

Teléfono

986 389 449

Fax  986 389 449
Enderezo Electrónico

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Horario de Atención
ao Público

Luns e Martes: 10:00h-13:30h /16:30h-21:00h

Mércores e Xoves: 9:30h-13:30h /16:30h-21:00h

Venres:9:30h-13:30h /16:30h-22:00h

Sábado:10:00h-14:00h /17:00h-21:00h

Domingo:11:00h-14:00h /17:00h-20:30h

O Ciber permanece cerrado os Luns é Martes.

Responsable de Área

Técnica Local de Emprego

Yolanda Gomez Soto