^ Ir arriba

Inscrición para obtención de acreditacións profesionais

A Xunta de Galicia abre o prazo de inscripción para o recoñecemento da experiencia profesional para persoas que teñen experiencia e/ou formación non oficial e desexan obter a acreditación oficial profesional.

As inscricións a través da sede electrónica da Xunta (Código de porcedemento TR305A) ou mediante calquera forma prevista na Lei de procedemento administrativo.

Máis información:  - Anexo 1

                              - Anexo 2