^ Ir arriba

Regulamentos Medio Ambiente

Regulamentos Medio Ambiente

  • Ordenaza de Seguridade, Salubridade, Hixiene, Habitabilidade e Ornato de Parcelas e Edificacións documentopdf 
  • Regulamento de funcionamento do Punto Limpo de Gondomardocumentopdf
  • Ordenanza municipal reguladora de Medio ambiente, limpeza e convivencia documentopdf