^ Ir arriba

Certificados dixitais para eAdministración

Como solicitar o certificado dixital

Para persoas físicas:

 

Os pasos a seguir son os seguintes:

 

1.- Facer a solicitude na Fabrica Nacional de Moneda e Timbre(F.N.M.T), https://www.sede.fnmt.gob.es/ certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/solicitar-certificado

2.- Unha vez fagades a solicitude mandanvos unha clave ao voso correo electrónico.

2.- Recibida esa clave tendes 3 días para validar o certificado dixital, pódese facer nas oficinas da seguridade social ou de facenda. Pódese facer na oficina da seguridade social de Baiona sin pedir vez.

3.- Unha vez esté validado o certificado, dende o mesmo ordenador que se fixo a solicitude tendes que des-cargar o mesmo.

4.- Unha vez descargado o certificado hai que pasalo a unha tarxeta que teredes que adquirir previamente.

As xestións da sede electrónica podeas facer o representante da entidade, para o cal a parte do certificado electróncio tamén pode utilizar o D.I. electrónico, pero este ten que ter actualizado o certificado que se pode facer en calqueira comisaria de policia , que xa teñen unhas máquinas habilitadas para iso.

 

Para persoas xurídicas:

 

Os pasos a seguir son os seguintes:

 

1-Si o solicitante non está rexistrado no Rexistro Mercantil, ten que solicitar un certificado da Xunta Directiva no Rexistro correspondente da Xunta (Asociacións, Montes, Deportes, etc). Nalgúns casos hai que pagar una tasa, por exemplo, no caso das Asociacións é de 3,54 €.

2.- Solicitar o certificado (de representante) a través da web da "Fábrica Nacional de Moneda y Timbre", no que nos facilitarán un "código de solicitude" no correo que puxo para sua obtención (este código ten un prazo de validez de 45 días). Sería conveniente que se imprima xa que se vai necesitar tanto para levar a Hacienda como para a descarga posterior do certificado. Ata Xullo, este certificado era gratuíto para todos, agora pode ter un custo de 16,94 € que ten

que ser pagado mediante tarxeta, e vai depender da personalidade xurídica da entidade solicitante.(Este importe é para as entidades con personalidade xurídica)

3.- Unha vez que se reciba o certificado da Xunta, o presidente ten que ir a firmar a Hacienda polo que ten que pedir cita para a firma dixital co NIF da Asociación, levar o certificado da Xunta, o código de solicitude da "Fábrica Nacio-nal de Moneda y Timbre" e o seu DNI. Ter en conta que os certificados da Xunta van a ter unha validez para Hacienda de 15 días.

4.-Mandan un aviso ó correo electrónico tan pronto se poida descargar o certificado a través da Web da "Fábrica Nacional de Moneda y Timbre",(ten que ser no mesmo ordenador que se utilizou para a solicitude). Para a descarga vannos pedir o código de solicitude.