^ Ir arriba

Escudo

Escudo

De azul (azur) o canón de ouro (amarelo), co carro e rodas de prata, surmontado por dous sabres de cabalería de prata (branco), gornecido de ouro e disposto en aspa. Ó timbre, coroa real pechada.

Decreto 50/2004, do 20 de febreiro aprobado polo Consello da Xunta de Galicia.

Descargar Escudo